۶ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

جهانگیری خواستار برخورد با عوامل برگزاری جشن مذهبی مشهد شد

معاون اول رئیس جمهور ایران در خصوص شناسایی عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد و برخورد قانونی با آن‌ها به وزیر کشور دستور داد.

معاون اول رئیس جمهور ایران در خصوص شناسایی عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد و برخورد قانونی با آن‌ها به وزیر کشور دستور داد.