۳ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دفاع مقام آمریکایی از فروش بنزین توقیفی ایران

یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از فروش بنزین مصادره شده ایران و اختصاص پول آن به صندوق «قربانیان تروریسم دولتی» دفاع کرده است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از فروش بنزین مصادره شده ایران و اختصاص پول آن به صندوق «قربانیان تروریسم دولتی» دفاع کرده است.