۵ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وقف‌نامه اراضی جنگلی آق‌مشهد «هشت مورد تحریف آشکار» دارد

پس ازآنکه دیوان عالی ایران با رد شکایت اداره منابع طبیعی مازندران رأی داد بیش از ۵هزار هکتار از اراضی آق‌مشهد باید وقف بماند، روزنامه همشهری از چندین مورد «دستکاری وقفنامه» خبرداد.

پس ازآنکه دیوان عالی ایران با رد شکایت اداره منابع طبیعی مازندران رأی داد بیش از ۵هزار هکتار از اراضی آق‌مشهد باید وقف بماند، روزنامه همشهری از چندین مورد «دستکاری وقفنامه» خبرداد.