۴ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رئیس سازمان جهانی بهداشت خود را قرنطینه کرد

رئیس سازمان جهانی بهداشت شامگاه یکشنبه اعلام کرد که به دلیل تماس با کسی که نتیجه آزمایش کرونای او مثبت شده است، خود را قرنطینه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تدروس ادهانوم در توییتر نوشت که حال عمومی او خوب است اما در راستای اجرای پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت طی روزهای آینده در قرنطینه می‌ماند و از خانه کار می‌کند. او سپس بر اجرای دستورالعمل‌های پزشکی در این رابطه تاکید کرد و گفت که از این طریق می‌توان زنجیره انتقال ویروس کرونا را شکست. ویروس کرونا تاکنون حدود ۱.۲ میلیون نفر را به کام مرگ فرستاده و بیش از ۴۶ میلیون نفر در جهان نیز به آن مبتلا شده‌اند. سازمان جهانی بهداشت در این یک سال اخیر کارزار گسترده‌ای را در برابر این بیماری پی گرفته که در پاره‌ای موارد با انتقاداتی نیز همراه بوده به ویژه از جانب ایالات متحده که آن را به قصور در انجام وظایف متهم کرده است.

رئیس سازمان جهانی بهداشت شامگاه یکشنبه اعلام کرد که به دلیل تماس با کسی که نتیجه آزمایش کرونای او مثبت شده است، خود را قرنطینه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تدروس ادهانوم در توییتر نوشت که حال عمومی او خوب است اما در راستای اجرای پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت طی روزهای آینده در قرنطینه می‌ماند و از خانه کار می‌کند. او سپس بر اجرای دستورالعمل‌های پزشکی در این رابطه تاکید کرد و گفت که از این طریق می‌توان زنجیره انتقال ویروس کرونا را شکست. ویروس کرونا تاکنون حدود ۱.۲ میلیون نفر را به کام مرگ فرستاده و بیش از ۴۶ میلیون نفر در جهان نیز به آن مبتلا شده‌اند. سازمان جهانی بهداشت در این یک سال اخیر کارزار گسترده‌ای را در برابر این بیماری پی گرفته که در پاره‌ای موارد با انتقاداتی نیز همراه بوده به ویژه از جانب ایالات متحده که آن را به قصور در انجام وظایف متهم کرده است.