۹ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رئیس جمهوری کوزوو استعفا کرد

هاشم تاچی روز پنجشنبه از مقام ریاست جمهوری کوزوو کناره‌گیری کرد. این اقدام رئیس جمهور کوزوو در پی صدور کیفرخواستی از سوی دادگاه لاهه صورت گرفت که وی را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. هاشم تاچی روز پنجش‌نبه در یک نشست خبری در پریشتینا، پایتخت کوزوو، اعلام کرد که به منظور حفاظت از جایگاه ریاست جمهوری از سمت خود استعفا داده است. طرح اتهام‌های ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه هاشم تاچی مربوط به جنگ‌های کوزوو برای استقلال از صربستان در اواخر دهه ۹۰ میلادی است. وی در آن زمان یکی از فرماندهان ارتش آزادی‌بخش کوزوو بود.

هاشم تاچی روز پنجشنبه از مقام ریاست جمهوری کوزوو کناره‌گیری کرد. این اقدام رئیس جمهور کوزوو در پی صدور کیفرخواستی از سوی دادگاه لاهه صورت گرفت که وی را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. هاشم تاچی روز پنجش‌نبه در یک نشست خبری در پریشتینا، پایتخت کوزوو، اعلام کرد که به منظور حفاظت از جایگاه ریاست جمهوری از سمت خود استعفا داده است. طرح اتهام‌های ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه هاشم تاچی مربوط به جنگ‌های کوزوو برای استقلال از صربستان در اواخر دهه ۹۰ میلادی است. وی در آن زمان یکی از فرماندهان ارتش آزادی‌بخش کوزوو بود.