۶ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رؤسای ۶۵ دانشگاه خواستار تعطیلی دوهفته‌ای کشور شدند

رؤسای ۶۵ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، خواستار تعطیلی حداقل دوهفته‌ای سراسری همراه با اعمال محدودیت جدی در سفرهای بین شهری شدند. این نامه پس از آن منتشر شد که به‌رغم دستور حسن روحانی، استانداری تهران از اعلام تعطیلی دو هفته‌ای تهران سر باز زده است. انوشیروان بندپی، استاندار تهران، گفته است که این طرح اثربخشی ندارد. بر اساس آخرین آمار رسمی کرونا در ایران، تعداد جان‌باختگان در شبانه‌روز گذشته به حدود ۴۶۰ نفر رسید و تعداد کل قربانیان از ۳۸ هزار نفر گذشت. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا متعلق به تهران است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا چهار برابر آمار رسمی برآورد شده است.

رؤسای ۶۵ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، خواستار تعطیلی حداقل دوهفته‌ای سراسری همراه با اعمال محدودیت جدی در سفرهای بین شهری شدند. این نامه پس از آن منتشر شد که به‌رغم دستور حسن روحانی، استانداری تهران از اعلام تعطیلی دو هفته‌ای تهران سر باز زده است. انوشیروان بندپی، استاندار تهران، گفته است که این طرح اثربخشی ندارد. بر اساس آخرین آمار رسمی کرونا در ایران، تعداد جان‌باختگان در شبانه‌روز گذشته به حدود ۴۶۰ نفر رسید و تعداد کل قربانیان از ۳۸ هزار نفر گذشت. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا متعلق به تهران است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا چهار برابر آمار رسمی برآورد شده است.