۴ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آیا علی خامنه‌ای درست می‌گوید که «گرانی توجیه ندارد»؟

علی خامنه‌‌ای در سخنرانی ۱۳ آبان ۱۳۹۹ درباره گرانی‌ها گفت: «این گرانی‌ها… از گوشت قرمز و مرغ تا پوشک بچه توجیهی ندارند». سخن رهبر نظام ولایی تماماً نادرست نیست، اما غلط‌انداز است.

علی خامنه‌‌ای در سخنرانی ۱۳ آبان ۱۳۹۹ درباره گرانی‌ها گفت: «این گرانی‌ها… از گوشت قرمز و مرغ تا پوشک بچه توجیهی ندارند». سخن رهبر نظام ولایی تماماً نادرست نیست، اما غلط‌انداز است.