۵ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اظهار بی‌خبری خانواده زندانی سیاسی کرد از محل حبس و وضعیت او

علی جلالیان، پدر زینب جلالیان، در مصاحبه با رادیوفردا گفت که از وضعیت این زندانی سیاسی کرد پس از آن که روز دوشنبه از زندان کرمانشاه با خانواده‌اش تماس گرفته هیچ اطلاعی ندارد.

علی جلالیان، پدر زینب جلالیان، در مصاحبه با رادیوفردا گفت که از وضعیت این زندانی سیاسی کرد پس از آن که روز دوشنبه از زندان کرمانشاه با خانواده‌اش تماس گرفته هیچ اطلاعی ندارد.