۵ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مقام مالی ایران: فروش نفت ما حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز است

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که متوسط فروش روزانه نفت ایران در حال حاضر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه است.

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که متوسط فروش روزانه نفت ایران در حال حاضر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه است.