۳ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اینستاگرام پست رئیس مجلس ایران را حذف کرد

اینستاگرام روز پنج‌شنبه، ۲۲ آبان ماه؛ پست رئیس مجلس ایران را درباره حمله اخیر داعش به دانشگاه کابل در افغانستان حذف کرد.

اینستاگرام روز پنج‌شنبه، ۲۲ آبان ماه؛ پست رئیس مجلس ایران را درباره حمله اخیر داعش به دانشگاه کابل در افغانستان حذف کرد.