۴ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کلی کرفت: شورای حقوق بشر سازمان ملل پناهگاه حکومت‌های پنهان‌کننده نقض حقوق بشر مانند ایران است

کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتقاد از شورای حقوق بشر آن سازمان گفت که آن شورا به پناهگاهی برای حکومت‌هایی تبدیل شده است که نقض حقوق بشر خود را مخفی می‌کنند. خانم کرفت روز چهارشنبه ۲۱ آبان در پیامی در توئیتر نوشت: «این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایالات متحده مورد حمله چین، ایران، سوریه، و دیگر رژیم‌های ریاکار قرار گرفت.» وی افزود که این رژیم‌های ریاکار «در حالی که اقدام به دستگیری، بازداشت، سرکوب، و قتل خودسرانه شهروندان تشنه آزادی می‌کنند، با سوءاستفاده از فرصت می‌خواهند کارنامه حقوق بشری ایالات متحده را مورد انتقاد قرار دهند.» This week the U.S. came under attack at the @UN_HRC by China, Iran, Syria and other hypocrite regimes who took the opportunity to criticize the U.S. human rights record while they arbitrarily arrest, detain, suppress, and murder citizens starving for freedom. — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) November 11, 2020نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود: «این استاندارد دوگانه ظالمانه، بار دیگر ضرورت وجود یک سازو‌کار مشروع و بین‌المللی ب..

کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتقاد از شورای حقوق بشر آن سازمان گفت که آن شورا به پناهگاهی برای حکومت‌هایی تبدیل شده است که نقض حقوق بشر خود را مخفی می‌کنند.

خانم کرفت روز چهارشنبه ۲۱ آبان در پیامی در توئیتر نوشت: «این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایالات متحده مورد حمله چین، ایران، سوریه، و دیگر رژیم‌های ریاکار قرار گرفت.»

وی افزود که این رژیم‌های ریاکار «در حالی که اقدام به دستگیری، بازداشت، سرکوب، و قتل خودسرانه شهروندان تشنه آزادی می‌کنند، با سوءاستفاده از فرصت می‌خواهند کارنامه حقوق بشری ایالات متحده را مورد انتقاد قرار دهند.»

This week the U.S. came under attack at the @UN_HRC by China, Iran, Syria and other hypocrite regimes who took the opportunity to criticize the U.S. human rights record while they arbitrarily arrest, detain, suppress, and murder citizens starving for freedom.

— Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) November 11, 2020

نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود: «این استاندارد دوگانه ظالمانه، بار دیگر ضرورت وجود یک سازو‌کار مشروع و بین‌المللی برای حقوق بشر را نشان می‌‌دهد. شورای حقوق بشر فعلی از این هدف بسیار دور است و از حکومت‌هایی که می‌خواهند رفتارهای سوء خود را پنهان کنند، استقبال می‌کند.»

کلی کرفت گفت: «گزارش ملی ایالات متحده را که ما در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی [حقوق بشر سازمان ملل] ارائه کرده‌ایم، بخوانید. ایالات متحده در عمل رهبری موضوع حقوق بشر را برعهده دارد و باور دارد که صداقت، شفافیت، و پاسخگویی، برای تضمین حقوقی که در سراسر جهان مورد احترام است، ضروری است.»

هیاتی رسمی از آمریکا روز دوشنبه ۱۹ آبان گزارش بررسی حقوق بشر ایالات متحده را تقدیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کرد.