۲۸ خرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

به دلیل گرانی، گوشت قرمز «در حال ناپدید شدن» از سفره طبقه کم‌درآمد و متوسط ایران است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ در میان طبقه متوسط جامعه به‌نسبت سال ۹۵ بیش از ۳۶درصد کاهش داشته و اقشار فرودست وضعیت بدتری دارند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ در میان طبقه متوسط جامعه به‌نسبت سال ۹۵ بیش از ۳۶درصد کاهش داشته و اقشار فرودست وضعیت بدتری دارند.