۶ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آیا دولت کسری بودجه را از جیب مالباختگان بازار سهام جبران کرده است؟

به‌رغم کسری نجومی بودجه، دولت جمهوری اسلامی هزینه‌های مالی خود به‌ویژه هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان و بازنشستگان را از چه منابعی تأمین کرده است که درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند؟

به‌رغم کسری نجومی بودجه، دولت جمهوری اسلامی هزینه‌های مالی خود به‌ویژه هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان و بازنشستگان را از چه منابعی تأمین کرده است که درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند؟