۴ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حمله روحانی به منتقدانش: برخی مجانی آمریکا را تطهیر می‌کنند

رئیس ‌جمهوری ایران بدون اشاره به نام گروهی خاص، عده‌ای را متهم کرد که با هدف آماده کردن «فضا» برای انتخابات سال ۱۴۰۰ و «ضربه‌ زدن» به دولت وی، «مجانی» در حال «تطهیر» آمریکا هستند.

رئیس ‌جمهوری ایران بدون اشاره به نام گروهی خاص، عده‌ای را متهم کرد که با هدف آماده کردن «فضا» برای انتخابات سال ۱۴۰۰ و «ضربه‌ زدن» به دولت وی، «مجانی» در حال «تطهیر» آمریکا هستند.