۴ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ایران مسئولیت حمله کابل را متوجه آمریکا دانست

سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن حمله مرگبار روز شنبه کابل، این قبیل «اقدامات تروریستی» را نمونه‌ای از «جنگ نیابتی» خواند که «مسئولیت مستقیم آن متوجه آمریکا» است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن حمله مرگبار روز شنبه کابل، این قبیل «اقدامات تروریستی» را نمونه‌ای از «جنگ نیابتی» خواند که «مسئولیت مستقیم آن متوجه آمریکا» است.