۵ آذر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تقاضای فرجام‌خواهی با طرح بحث «افساد فی‌الارض» در پرونده رومینا اشرفی

وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی با اشاره به این که در این پرونده بحث «افساد فی‌الارض» را مطرح کرده است، گفت که ما موافق اعدام نیستیم، اما باید برای قاتل، مجازات تکمیلی تعیین می‌شد.

وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی با اشاره به این که در این پرونده بحث «افساد فی‌الارض» را مطرح کرده است، گفت که ما موافق اعدام نیستیم، اما باید برای قاتل، مجازات تکمیلی تعیین می‌شد.