۶ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مهاجران در کمپ لیپای بوسنی در معرض برف و سرما قرار گرفته‌اند

صدها مهاجر در بوسنی از هفته گذشته که چادرهای پناهگاهشان دچار حریق شد در معرض سرمای شدید و برف سنگین قرار گرفته‌اند. این گروه از مهاجران که در کمپ لیپا واقع در شمال غرب بوسنی سکونت دارند بدون سرپناه مانده‌اند و تلاش می‌کنند که صرفا با پتو و کیسه‌های خواب از خود محافظت کنند. پیتر ون در آورت، رئیس نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت در بوسنی، روز شنبه در توییتر نوشت: «برف آمده است، دمای هوا زیر صفر، هیچ وسیله گرمایشی نیست، هیچ چیز.» وی افزود: «این وضعیتی نیست که آدم‌ها بتوانند در آن زندگی کنند. ما اکنون به شهامت سیاسی و عمل نیاز داریم.» بسته‌های غذا که گروه‌های امدادی توزیع می‌کنند جزو اندک منابعی است که این مهاجران از آن استفاده می‌کنند. شمار آنها حدود هزار نفر است که در نزدیکی مرز کرواسی، عضو اتحادیه اروپا، سکنی داده شده‌اند و امیدوارند خود را به اروپای غربی برسانند. اتحادیه اروپا به بوسنی هشدار داده که این مهاجران در معرض یخبندان قرار دارند و از سیاستمداران این کشور خواسته که برای آنها سرپناهی تهیه کنند. با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ س.ن

صدها مهاجر در بوسنی از هفته گذشته که چادرهای پناهگاهشان دچار حریق شد در معرض سرمای شدید و برف سنگین قرار گرفته‌اند. این گروه از مهاجران که در کمپ لیپا واقع در شمال غرب بوسنی سکونت دارند بدون سرپناه مانده‌اند و تلاش می‌کنند که صرفا با پتو و کیسه‌های خواب از خود محافظت کنند. پیتر ون در آورت، رئیس نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت در بوسنی، روز شنبه در توییتر نوشت: «برف آمده است، دمای هوا زیر صفر، هیچ وسیله گرمایشی نیست، هیچ چیز.» وی افزود: «این وضعیتی نیست که آدم‌ها بتوانند در آن زندگی کنند. ما اکنون به شهامت سیاسی و عمل نیاز داریم.» بسته‌های غذا که گروه‌های امدادی توزیع می‌کنند جزو اندک منابعی است که این مهاجران از آن استفاده می‌کنند. شمار آنها حدود هزار نفر است که در نزدیکی مرز کرواسی، عضو اتحادیه اروپا، سکنی داده شده‌اند و امیدوارند خود را به اروپای غربی برسانند. اتحادیه اروپا به بوسنی هشدار داده که این مهاجران در معرض یخبندان قرار دارند و از سیاستمداران این کشور خواسته که برای آنها سرپناهی تهیه کنند. با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ س.ن