۹ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

یک فعال حقوق زنان در عربستان سعودی به نزدیک شش سال زندان محکوم شد

لُجین الهثلول، فعال حقوق زنان در عربستان سعودی، روز دوشنبه به ۵ سال و هشت ماه زندان محکوم شد. اتهامات این فعال مدنی «استفاده از اینترنت برای برهم زدن نظم» و «تحریک برای ایجاد تغییرات» است که مقامات آن را در ارتباط با یک قانون «مبارزه با تروریسم» تعریف کرده‌اند. خانم الهثلول، ۳۱ ساله، از جمله زنانی بود که برای دستیابی به حق رانندگی زنان و رفع حق حاکمیت مردان بر زنان، تلاش می‌کرد. این قوانین در دو سال اخیر تغییر کردند، اما فعالان حقوق زن همچنان پس از دو سال در زندان به سر می‌برند. بازداشت لجین الهثلول و حدود ده تن دیگر از فعالان حقوق زنان، مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و قانون‌گذاران آمریکایی و اروپایی بوده است.

لُجین الهثلول، فعال حقوق زنان در عربستان سعودی، روز دوشنبه به ۵ سال و هشت ماه زندان محکوم شد. اتهامات این فعال مدنی «استفاده از اینترنت برای برهم زدن نظم» و «تحریک برای ایجاد تغییرات» است که مقامات آن را در ارتباط با یک قانون «مبارزه با تروریسم» تعریف کرده‌اند. خانم الهثلول، ۳۱ ساله، از جمله زنانی بود که برای دستیابی به حق رانندگی زنان و رفع حق حاکمیت مردان بر زنان، تلاش می‌کرد. این قوانین در دو سال اخیر تغییر کردند، اما فعالان حقوق زن همچنان پس از دو سال در زندان به سر می‌برند. بازداشت لجین الهثلول و حدود ده تن دیگر از فعالان حقوق زنان، مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و قانون‌گذاران آمریکایی و اروپایی بوده است.