۳ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گونه جهش‌یافته کرونا به همسایگی ایران رسید

همزمان با تشدید نگرانی‌ها از شیوع گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در دنیا، گزارش‌ها حاکی از ورود این گونه جدید به برخی کشورهای خاورمیانه از جمله پاکستان، همسایه جنوبی ایران، است.

همزمان با تشدید نگرانی‌ها از شیوع گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در دنیا، گزارش‌ها حاکی از ورود این گونه جدید به برخی کشورهای خاورمیانه از جمله پاکستان، همسایه جنوبی ایران، است.