۳۰ دی ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دولت ایران به بستگان هر قربانی هواپیمای اوکراینی «۱۵۰ هزار دلار» می‌دهد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه خود نوشته است که با «پیگیری‌های» این نهاد، تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت «پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه» انجام شده است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه خود نوشته است که با «پیگیری‌های» این نهاد، تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت «پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه» انجام شده است.