۲۷ دی ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان محیط زیست برای جلوگیری از سوزاندن مازوت به دادستانی متوسل شد

معاون سازمان محیط زیست ایران با تاکید بر این که «هیچ اراده‌ای برای رفع آلودگی تهران وجود ندارد»، گفت این سازمان از دادستانی خواسته است برای جلوگیری از مازوت‌سوزی اقدام فوری شود.

معاون سازمان محیط زیست ایران با تاکید بر این که «هیچ اراده‌ای برای رفع آلودگی تهران وجود ندارد»، گفت این سازمان از دادستانی خواسته است برای جلوگیری از مازوت‌سوزی اقدام فوری شود.