۴ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نامه اعتراضی مولوی عبدالحمید به خامنه‌ای: سنی‌ها در ایران شهروند درجه چندم هستند

امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی‌مذهب در ایران «شهروند درجه چندم» به حساب می‌آیند و «معضل اصلی» تصمیم‌گیری برای آنها در «جاهای خاصی» است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی‌مذهب در ایران «شهروند درجه چندم» به حساب می‌آیند و «معضل اصلی» تصمیم‌گیری برای آنها در «جاهای خاصی» است.