۷ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سنای آمريکا اعتراض متحدان ترامپ به نتايج انتخابات در پنسيلوانيا را رد کرد

مجلس سنای آمريکا صبح روز پنجشنبه به وقت محلی با اکثريت قريب به اتفاق آرا اعتراض متحدان دونالد ترامپ به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايالت پنسيلوانيا که جو بايدن را برنده اعلام کرده رد کرد. بحث و رای گيری در مورد نتايج آرا کالج‌های الکترال بعد از ظهر ديروز به دليل هجوم شماری از هواداران دونالد ترامپ به ساختمان‌های کنگره آمريکا به تاخير افتاد. مجلس سنا با ۹۲ رای در برابر ۷ رای اعتراض متحدان دونالد ترامپ به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايالت پنسيلوانيا را رد کرد. پس از انجام اين رای‌گيری ميچ مک کانل، رهبر فراکسيون جمهوري‌خواهان در صحن مجلس سنا گفت بعيد می‌داند که اعتراض ديگری به نتايج انتخابات رياست جمهوری در اين جلسه مطرح شود.

مجلس سنای آمريکا صبح روز پنجشنبه به وقت محلی با اکثريت قريب به اتفاق آرا اعتراض متحدان دونالد ترامپ به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايالت پنسيلوانيا که جو بايدن را برنده اعلام کرده رد کرد. بحث و رای گيری در مورد نتايج آرا کالج‌های الکترال بعد از ظهر ديروز به دليل هجوم شماری از هواداران دونالد ترامپ به ساختمان‌های کنگره آمريکا به تاخير افتاد. مجلس سنا با ۹۲ رای در برابر ۷ رای اعتراض متحدان دونالد ترامپ به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايالت پنسيلوانيا را رد کرد. پس از انجام اين رای‌گيری ميچ مک کانل، رهبر فراکسيون جمهوري‌خواهان در صحن مجلس سنا گفت بعيد می‌داند که اعتراض ديگری به نتايج انتخابات رياست جمهوری در اين جلسه مطرح شود.