۴ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گزارش دادستان نظامی در مورد هواپیمای اوکراینی: قابل اجتناب بود، تنها یک نفر در بازداشت است

دادستان نظامی تهران روز پنج‌شنبه، ۱۸ دی، ضمن خبر دادن از پایان تحقیقات درباره هواپیمای اوکراینی این حادثه را قابل اجتناب خواند و گفت تنها یک نفر در این ارتباط در بازداشت است.

دادستان نظامی تهران روز پنج‌شنبه، ۱۸ دی، ضمن خبر دادن از پایان تحقیقات درباره هواپیمای اوکراینی این حادثه را قابل اجتناب خواند و گفت تنها یک نفر در این ارتباط در بازداشت است.