۲۷ دی ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دستگیری سه نفر در ارتباط با ترور رئیس سازمان انتخاباتی در افغانستان

پلیس افغانستان روز شنبه از دستگیری سه نفر در ارتباط با ترور محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی یک نهاد نظارت بر انتخابات، که ماه پیش در کابل کشته شد، خبر داد.

پلیس افغانستان روز شنبه از دستگیری سه نفر در ارتباط با ترور محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی یک نهاد نظارت بر انتخابات، که ماه پیش در کابل کشته شد، خبر داد.