۲۷ دی ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رشد ۶۵ درصدی ارزش واردات تلفن همراه به ایران در ۹ ماه

سخنگوی گمرک ایران می‌گوید در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ بیش از هشت میلیون و ۶۱۷ هزار تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه از قول روح اله لطیفی گزارش داده که آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد از لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش واردات انجام شده است. وی گفت تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارزبر کشور در ۹ ماهه امسال بوده است. هفته گذشته گمرک ایران نیز جزئیاتی از واردات موبایل را منتشر کرد که نشان می‌دهد بخش اعظم واردات موبایل از کشورهای چین و امارات انجام شده است. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که طی ۹ ماه سال جاری خورشیدی واردات کشور در مجموع ۲۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب گوشی همراه سهمی بیش از ۵ درصدی در کل واردات کشور داشته است. با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری فارس و گمرک ایران؛ ف.ق/س.ن

سخنگوی گمرک ایران می‌گوید در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ بیش از هشت میلیون و ۶۱۷ هزار تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه از قول روح اله لطیفی گزارش داده که آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد از لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش واردات انجام شده است. وی گفت تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارزبر کشور در ۹ ماهه امسال بوده است. هفته گذشته گمرک ایران نیز جزئیاتی از واردات موبایل را منتشر کرد که نشان می‌دهد بخش اعظم واردات موبایل از کشورهای چین و امارات انجام شده است. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که طی ۹ ماه سال جاری خورشیدی واردات کشور در مجموع ۲۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب گوشی همراه سهمی بیش از ۵ درصدی در کل واردات کشور داشته است. با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری فارس و گمرک ایران؛ ف.ق/س.ن