۸ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان هواپیمایی ایران: مسافران با مبدا بریتانیا از کشور ثالث هم نمی‌توانند وارد کشور شوند

رییس ستاد مقابله با کرونا در سازمان هواپیمایی ایران گفت که «مسافران با مبدا بریتانیا بعد از سفر به چند کشور باز هم از یک کشور ثالث نمی‌توانند وارد ایران شوند.»

رییس ستاد مقابله با کرونا در سازمان هواپیمایی ایران گفت که «مسافران با مبدا بریتانیا بعد از سفر به چند کشور باز هم از یک کشور ثالث نمی‌توانند وارد ایران شوند.»