۳۰ دی ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آیا بازگشت آمریکای بایدن به برجام گره‌ از تحریم‌ها خواهد گشود؟

پرسش این نیست که آیا تحریم‌ها نظام ولایی را از کج‌روی بازمی‌دارد یا زندگی را بر مردم سخت می‌کند، این است که تحریم‌ها ناشی از دشمنی با جمهوری اسلامی است یا ناشی از خود نظام ولایی؟

پرسش این نیست که آیا تحریم‌ها نظام ولایی را از کج‌روی بازمی‌دارد یا زندگی را بر مردم سخت می‌کند، این است که تحریم‌ها ناشی از دشمنی با جمهوری اسلامی است یا ناشی از خود نظام ولایی؟