۶ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

قطعی سراسری برق در پاکستان

پاکستان شامگاه شنبه ۲۰ دی‌ماه با قطعی سراسری برق مواجه شد. گزارش رسانه‌های محلی حاکی است که همه شهرهای بزرگ این کشور از ساعت ۱۱:۴۵ شب به وقت محلی با قطعی برق مواجه شده‌اند و قطعی برق کماکان ادامه دارد. دولت پاکستان اعلام کرده علت دقیق قطعی کامل برق هنوز معلوم نیست و احتمالا اختلال در شبکه توزیع باعث این حادثه شده است. دولت قول داده به زودی تحویل برق به شهروندان از سر گرفته شود. رسانه‌های محلی می‌گویند ۲۰۰ میلیون شهروند پاکستان با قطعی برق مواجه شده‌اند. قطعی سراسری برق در پاکستان موضوع جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۵ نیز این کشور با قطعی سراسری برق مواجه شد به طوری که ۸۰ درصد جمعیت کشور بدون برق ماندند. سال قبل از آن نیز قطعی سراسری برق در شهرهای بزرگ کشور اتفاق افتاد.

پاکستان شامگاه شنبه ۲۰ دی‌ماه با قطعی سراسری برق مواجه شد. گزارش رسانه‌های محلی حاکی است که همه شهرهای بزرگ این کشور از ساعت ۱۱:۴۵ شب به وقت محلی با قطعی برق مواجه شده‌اند و قطعی برق کماکان ادامه دارد. دولت پاکستان اعلام کرده علت دقیق قطعی کامل برق هنوز معلوم نیست و احتمالا اختلال در شبکه توزیع باعث این حادثه شده است. دولت قول داده به زودی تحویل برق به شهروندان از سر گرفته شود. رسانه‌های محلی می‌گویند ۲۰۰ میلیون شهروند پاکستان با قطعی برق مواجه شده‌اند. قطعی سراسری برق در پاکستان موضوع جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۵ نیز این کشور با قطعی سراسری برق مواجه شد به طوری که ۸۰ درصد جمعیت کشور بدون برق ماندند. سال قبل از آن نیز قطعی سراسری برق در شهرهای بزرگ کشور اتفاق افتاد.