۴ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ناوالنی: هفته آینده به روسیه برمی‌گردم

الکسی ناوالنی، منتقد دولت روسیه گفت که با وجود احتمال بازداشت قصد دارد یکشنبه آینده، ۲۸ دی ماه از آلمان به روسیه برگردد.

الکسی ناوالنی، منتقد دولت روسیه گفت که با وجود احتمال بازداشت قصد دارد یکشنبه آینده، ۲۸ دی ماه از آلمان به روسیه برگردد.