۳ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نگرانی آرش صادقی، زندانی سیاسی، از بی‌خبری یک ماهه از وضعیت همسرش

آرش صادقی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از تداوم بی‌خبری از وضعیت همسر خود، گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر زندانی سیاسی پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ابراز نگرانی کرده است.

آرش صادقی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از تداوم بی‌خبری از وضعیت همسر خود، گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر زندانی سیاسی پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ابراز نگرانی کرده است.