۳ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هزاران دانش‌آموز اول ابتدایی در ایران امسال از تحصیل بازماندند

به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ۸۹ هزار دانش‌آموز اول ابتدایی در سال جاری از تحصیل بازمانده‌اند.

به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ۸۹ هزار دانش‌آموز اول ابتدایی در سال جاری از تحصیل بازمانده‌اند.