۸ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حریرچی: شرایط بیمارستانی آمادگی برگشت بحران کرونا را ندارد

معاون کل وزیر بهداشت ایران ضمن هشدار درباره احتمال بروز موج چهارم کرونا در بهمن‌ماه گفت که بیمارستان‌های کشور «آمادگی برگشت بحران کرونا را ندارد».

معاون کل وزیر بهداشت ایران ضمن هشدار درباره احتمال بروز موج چهارم کرونا در بهمن‌ماه گفت که بیمارستان‌های کشور «آمادگی برگشت بحران کرونا را ندارد».