۶ بهمن ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دادگاه امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز برگزار شد

امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز با انتشار توئیتی از برگزاری دادگاهش با شکایت «سازمان اطلاعات سپاه عاشورا» خبر داد. وی رووز پنج‌شنبه ۲۵ دی‌ماه در توییتر نوشت: «دیروز صبح از بابت اتهام فعالیت تبلیغی نظام، با شکایت سازمان اطلاعات سپاه عاشورا و کیفرخواست دادستان تبریز، در شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدم.» وی همچنین گفت به دیگر اتهام این پرونده، با عنوان «نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی»، پیش‌تر در شعبهٔ ۱۱۲ کیفری ۲ تبریز رسیدگی شده بود. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران، هرانا، نیز پنج‌شنبه با اشاره به برگزاری دادگاه آقای چمنی گزارش داد که وی ۱۴ فروردین امسال بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بود و در نهایت روز ۳۰ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. امیر چمنی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی باز هم سابقه بازداشت و محکومیت دارد. او در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام» به تحمل شش ماه حبس تعزی..

امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز با انتشار توئیتی از برگزاری دادگاهش با شکایت «سازمان اطلاعات سپاه عاشورا» خبر داد. وی رووز پنج‌شنبه ۲۵ دی‌ماه در توییتر نوشت: «دیروز صبح از بابت اتهام فعالیت تبلیغی نظام، با شکایت سازمان اطلاعات سپاه عاشورا و کیفرخواست دادستان تبریز، در شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدم.» وی همچنین گفت به دیگر اتهام این پرونده، با عنوان «نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی»، پیش‌تر در شعبهٔ ۱۱۲ کیفری ۲ تبریز رسیدگی شده بود. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران، هرانا، نیز پنج‌شنبه با اشاره به برگزاری دادگاه آقای چمنی گزارش داد که وی ۱۴ فروردین امسال بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بود و در نهایت روز ۳۰ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. امیر چمنی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی باز هم سابقه بازداشت و محکومیت دارد. او در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام» به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد و ۲۶ آذرماه ۹۷ راهی زندان شده بود. آقای چمنی که دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق است، قبل از آن نیز به زندان و شلاق محکوم شده بود.