۹ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

در کل کشورهای فقیر دنیا «تنها ۲۵ دوز واکسن» کرونا تزریق شده است

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت خبر داد که در سراسر کشورهای کم‌درآمد دنیا تاکنون «تنها ۲۵ دوز واکسن» کرونا تزریق شده است. در مقابل کشورهای ثروتمند ۳۹ میلیون واکسن تزریق کرده‌اند.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت خبر داد که در سراسر کشورهای کم‌درآمد دنیا تاکنون «تنها ۲۵ دوز واکسن» کرونا تزریق شده است. در مقابل کشورهای ثروتمند ۳۹ میلیون واکسن تزریق کرده‌اند.