۱۲ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

عراق در حال تقویت امنیت مرز ۶۰۰ کیلومتری خود با سوریه است

عراق برای جلوگیری از تحرکات داعش، قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در حال تقویت امنیت مرز ۶۰۰ کیلومتری خود با سوریه است. مرز عراق با سوریه به خاطر حضور نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در آن و همچنین استقرار برخی نیروهای آمریکایی در محل، از جمله مناطق پرتنش است. از سوی دیگر حملات باقی‌ماندهٔ افراد گروه داعش به این منطقه افزایش یافته و فشار ترکیه بر گروه‌های کُرد نیز در این منطقه مرزی محسوس است. فرماندهان ارتش عراق روز دوشنبه از این منطقه بیابانی بازدید کردند و عبدالامیر الشَماری، از فرماندهان ارشد ارتش عراق، گفت که به‌ویژه در سمت سوری این مرز کنترل چندانی وجود ندارد و حضور انواع گروه‌ها به بی‌قانونی در این منطقه دامن زده است. او گفت در قسمتی از مرز سوریه، نیروهای دمکراتیک سوریه مستقرند که با ائتلاف آمریکایی همکاری دارند و در جنوب آن‌ها ارتش سوریه در چند محل حضور دارد و کمی آن‌سوتر منطقه‌ای در اختیار گروه‌های مخالف دولت بشار اسد است. این منطقه مرزی همچنین اخیراً شاهد افزایش حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. ارتش عراق در حال ..

عراق برای جلوگیری از تحرکات داعش، قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در حال تقویت امنیت مرز ۶۰۰ کیلومتری خود با سوریه است. مرز عراق با سوریه به خاطر حضور نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در آن و همچنین استقرار برخی نیروهای آمریکایی در محل، از جمله مناطق پرتنش است. از سوی دیگر حملات باقی‌ماندهٔ افراد گروه داعش به این منطقه افزایش یافته و فشار ترکیه بر گروه‌های کُرد نیز در این منطقه مرزی محسوس است. فرماندهان ارتش عراق روز دوشنبه از این منطقه بیابانی بازدید کردند و عبدالامیر الشَماری، از فرماندهان ارشد ارتش عراق، گفت که به‌ویژه در سمت سوری این مرز کنترل چندانی وجود ندارد و حضور انواع گروه‌ها به بی‌قانونی در این منطقه دامن زده است. او گفت در قسمتی از مرز سوریه، نیروهای دمکراتیک سوریه مستقرند که با ائتلاف آمریکایی همکاری دارند و در جنوب آن‌ها ارتش سوریه در چند محل حضور دارد و کمی آن‌سوتر منطقه‌ای در اختیار گروه‌های مخالف دولت بشار اسد است. این منطقه مرزی همچنین اخیراً شاهد افزایش حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. ارتش عراق در حال افزایش سنگربندی در خط مرزی است و قرار است از دوربین‌های پیشرفته حرارتی و بالن‌های دوربین‌دار نیز برای کنترل بیشتر خود بر این منطقه استفاده کند. بر اساس گزارش رویترز/پ.پ/ک.ر