۱۵ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

استعفای رئیس سازمان بورس «پذیرفته شد»

پس از انتشار گزارش‌هایی ضدونقیض از استعفای رئیس سازمان بورس ایران، یک عضو شورای عالی بورس روز چهارشنبه از پذیرش استعفای حسن قالیباف اصل خبر داد.

پس از انتشار گزارش‌هایی ضدونقیض از استعفای رئیس سازمان بورس ایران، یک عضو شورای عالی بورس روز چهارشنبه از پذیرش استعفای حسن قالیباف اصل خبر داد.