۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در ارومیه «دست به خودکشی زد»

یک زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه با خوردن شیشه شکسته، اقدام به خودکشی کرد.

یک زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه با خوردن شیشه شکسته، اقدام به خودکشی کرد.