۱۵ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کميته مالی سنای آمريکا نامزدی جنت يلن برای وزارت خزانه‌داری را تاييد کرد

کميته مالی سنای آمريکا روز جمعه ۳ بهمن به اتفاق آرا جنت يلن، نامزد پيشنهادی جو بايدن برای وزارت خزانه‌داری را تاييد کرد که راه را برای تاييد صلاحيت او در مجلس سنا هموار می‌کند. در صورت تاييد در سنا، او اولين زنی است که به اين مقام منصوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری رويترز، تمام جمهوری‌خواهان عضو کميته مالی سنا با وجود ابراز نگرانی از طرح‌های مالی بلندپروازانه دولت جو بايدن به خانم يلن رای مثبت دادند ولی از او خواستند که در تنظيم سياست‌های اقتصادی دولت جديد آمريکا با آنها همکاری کند. جو بايدن اعلام کرده که حدود ۱.۹ تريليون دلار به مقابله با شيوع ويروس و پيامدهای اقتصادی آن و حدود ۲ تريليون دلار نيز به نوسازی زيرساخت‌های کشور، بهره برداری از انرژی‌های قابل بازيافت، آموزش و تحقيقات علمی هزينه اختصاص خواهد داد. يکی از دلايل اصلی نگرانی جمهوری خواهان تاثير طرح‌های اقتصادی جو بايدن بر افزايش کسری بودجه است. در دوران رياست جمهوری دونالد ترامپ به دليل کاهش چشمگير ماليات شرکت‌های بزرگ در سال ۲۰۱۷ و هزينه‌های ۵ تريليون دلاری مقابله با بحران کرونا، کسری بودجه آمريکا به شدت افزايش يافت. جنت يلن ۷۴ سا..

کميته مالی سنای آمريکا روز جمعه ۳ بهمن به اتفاق آرا جنت يلن، نامزد پيشنهادی جو بايدن برای وزارت خزانه‌داری را تاييد کرد که راه را برای تاييد صلاحيت او در مجلس سنا هموار می‌کند. در صورت تاييد در سنا، او اولين زنی است که به اين مقام منصوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری رويترز، تمام جمهوری‌خواهان عضو کميته مالی سنا با وجود ابراز نگرانی از طرح‌های مالی بلندپروازانه دولت جو بايدن به خانم يلن رای مثبت دادند ولی از او خواستند که در تنظيم سياست‌های اقتصادی دولت جديد آمريکا با آنها همکاری کند. جو بايدن اعلام کرده که حدود ۱.۹ تريليون دلار به مقابله با شيوع ويروس و پيامدهای اقتصادی آن و حدود ۲ تريليون دلار نيز به نوسازی زيرساخت‌های کشور، بهره برداری از انرژی‌های قابل بازيافت، آموزش و تحقيقات علمی هزينه اختصاص خواهد داد. يکی از دلايل اصلی نگرانی جمهوری خواهان تاثير طرح‌های اقتصادی جو بايدن بر افزايش کسری بودجه است. در دوران رياست جمهوری دونالد ترامپ به دليل کاهش چشمگير ماليات شرکت‌های بزرگ در سال ۲۰۱۷ و هزينه‌های ۵ تريليون دلاری مقابله با بحران کرونا، کسری بودجه آمريکا به شدت افزايش يافت. جنت يلن ۷۴ ساله و اولين زنی بود که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به رياست بانک مرکزی آمريکا منصوب شد. در صورت تصويب صلاحيت او در مجلس سنا چالش اصلی او مديريت و حل بحران اقتصادی ناشی از شيوع ويروس کرونا خواهد بود. با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ ش.ر/س.ن