۱۹ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان غذا و دارو: تنها به اندازه یک ماه ذخیره انسولین داریم

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو در حالی ذخیره انسولین را به اندازه نیاز «یک ماه» کشور عنوان کرد که به گفته او باید به اندازه «سه ماه» ذخیره این دارو در کشور وجود داشته باشد.

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو در حالی ذخیره انسولین را به اندازه نیاز «یک ماه» کشور عنوان کرد که به گفته او باید به اندازه «سه ماه» ذخیره این دارو در کشور وجود داشته باشد.