۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ظریف: ایران واکسن روسی «اسپوتنیک وی» را ثبت و تایید کرده است

وزیر امور خارجه ایران خریداری واکسن روسی کرونا با نام «اسپوتنیک وی» خبر داد و این در حالی است که اثربخشی این واکسن بحث‌انگیز همچنان از سوی جامعه علمی با تردید جدی روبه‌روست.

وزیر امور خارجه ایران خریداری واکسن روسی کرونا با نام «اسپوتنیک وی» خبر داد و این در حالی است که اثربخشی این واکسن بحث‌انگیز همچنان از سوی جامعه علمی با تردید جدی روبه‌روست.