۱۵ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نجمه میرآخورلی به اتهام «عضویت در سازمان فداییان خلق» به پنج سال حبس محکوم شد

نجمه (نادیا) میرآخورلی، شهروند ۶۱ ساله تهرانی، با اتهام عضویت در سازمان فداییان خلق ایران (اقلیت) به پنج سال حبس محکوم شد.

نجمه (نادیا) میرآخورلی، شهروند ۶۱ ساله تهرانی، با اتهام عضویت در سازمان فداییان خلق ایران (اقلیت) به پنج سال حبس محکوم شد.