۱۹ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نظرسنجی سازمان ملل: دو سوم از جهانیان وضعیت اقلیمی را اضطراری می‌دانند

بر اساس یک نظرسنجی جهانی که از سوی سازمان ملل متحد انجام شده تقریباً دو سوم از افراد می‌گویند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبه‌رو است.

بر اساس یک نظرسنجی جهانی که از سوی سازمان ملل متحد انجام شده تقریباً دو سوم از افراد می‌گویند که بشریت با وضعیت اضطراری آب و هوا روبه‌رو است.