۷ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شورای جهانی طلا: سقوط شدید خرید جواهرات طلا در ایران

شورای جهان طلا در گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن‌ماه منتشر کرده می‌گوید خرید جواهرات طلا در ایران طی سال گذشته میلادی به شدت سقوط کرده و به کمترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است. ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ تن جواهرات طلا خریداری کرده‌اند که ۳۴ درصد نسبت به سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ افت کرده و نسبت به سال ۲۰۱۷ نیز کمتر از نصف شده است. سال ۲۰۱۷ ایرانی‌ها ۴۵ تن جواهرات طلا خریداری کرده بودند و سال قبل آن این رقم ۴۰ تن بود. این گزارش همچنین می‌گوید خرید شمش طلا و سکه در ایران طی سال گذشته میلادی نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۷ درصد نسبت به سال قبل آن افت کرده و به ۳۶ تن و ۳۰۰ کیلوگرم رسیده است. سال ۲۰۱۸ این رقم نزدیک ۶۲ تن بود.

شورای جهان طلا در گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن‌ماه منتشر کرده می‌گوید خرید جواهرات طلا در ایران طی سال گذشته میلادی به شدت سقوط کرده و به کمترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است. ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ تن جواهرات طلا خریداری کرده‌اند که ۳۴ درصد نسبت به سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ افت کرده و نسبت به سال ۲۰۱۷ نیز کمتر از نصف شده است. سال ۲۰۱۷ ایرانی‌ها ۴۵ تن جواهرات طلا خریداری کرده بودند و سال قبل آن این رقم ۴۰ تن بود. این گزارش همچنین می‌گوید خرید شمش طلا و سکه در ایران طی سال گذشته میلادی نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۷ درصد نسبت به سال قبل آن افت کرده و به ۳۶ تن و ۳۰۰ کیلوگرم رسیده است. سال ۲۰۱۸ این رقم نزدیک ۶۲ تن بود.