۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مجوز «مصرف اضطراری» واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه در ایران صادر شد

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو در «جلسه کمیسیون قانونی تشخیص» این سازمان «مجوز مصرف اضطراری» واکسن روسی «اسپوتنیک وی» صادر شده است.

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو در «جلسه کمیسیون قانونی تشخیص» این سازمان «مجوز مصرف اضطراری» واکسن روسی «اسپوتنیک وی» صادر شده است.