۷ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مرگ دومین دانش‌آموز آسیب‌دیده در آتش‌سوزی مدرسه کانکسی دزفول

با مرگ یک دانش‌آموزِ دیگر که در حادثه آتش‌سوزی مدرسه کانکسی در دزفول آسیب جدی دیده بود، تعداد قربانیان این حادثه به دو نفر رسید.

با مرگ یک دانش‌آموزِ دیگر که در حادثه آتش‌سوزی مدرسه کانکسی در دزفول آسیب جدی دیده بود، تعداد قربانیان این حادثه به دو نفر رسید.