۱۴ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هشدار وزارت بهداشت درباره بی‌توجهی به پروتکل‌ها در عین افزایش موارد کرونای جهش‌یافته

مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت ایران از افزایش بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در عین حال افزایش موارد ویروس جهش‌یافته کرونا در کشور خبر می‌دهند.

مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت ایران از افزایش بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در عین حال افزایش موارد ویروس جهش‌یافته کرونا در کشور خبر می‌دهند.