۷ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

واکسن فایزر در مقابل انواع جدید ویروس کرونا هم «کارایی دارد»

پس از شرکت مُدِرنا، دو شرکت‌ فایزر آمریکا و بیو.ان.تک آلمان هم اعلام کردند که واکسن‌ کووید ۱۹ ساخت آنها معروف به واکسن فایزر در مقابل انواع جدید ویروس کرونا نیز کارایی دارد.

پس از شرکت مُدِرنا، دو شرکت‌ فایزر آمریکا و بیو.ان.تک آلمان هم اعلام کردند که واکسن‌ کووید ۱۹ ساخت آنها معروف به واکسن فایزر در مقابل انواع جدید ویروس کرونا نیز کارایی دارد.