۱۳ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اتحادیه اروپا ارتباط واکسن فایزر با مرگ پس از واکسیناسیون را رد کرد

سازمان هماهنگ‌کننده داروها در اتحادیه اروپا می‌گوید هنوز هیچ رابطه‌ای میان مرگ پس از واکسیناسیون با تزریق واکسن کرونا ساخت دو شرکت فایزر و بیو.ان.تک نیافته است.

سازمان هماهنگ‌کننده داروها در اتحادیه اروپا می‌گوید هنوز هیچ رابطه‌ای میان مرگ پس از واکسیناسیون با تزریق واکسن کرونا ساخت دو شرکت فایزر و بیو.ان.تک نیافته است.