۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ثبت ۹۰۰ زمین‌لرزه در ایران طی یک ماه

مرکز لرزه‌نگاری کشوری از ثبت بیش از ۹۰۰ زمین‌لرزه در ایران تنها در دی‌ماه امسال خبر داد.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری از ثبت بیش از ۹۰۰ زمین‌لرزه در ایران تنها در دی‌ماه امسال خبر داد.